Trancedans - de droom van onze planeet dansen
  de Droom van onze Planeet dansen!

Trancedans in Transitie

      door: Els Van Sonhoven

“De meest fundamentele veranderingen doorheen de geschiedenis waren niet het resultaat van wetten of oorlogen, maar van grote aantallen mensen die hun zienswijze veranderden” (Willis Harman)

Wij zijn de aarde

Ik ben opgegroeid met het wereldbeeld dat de aarde het bezit is van de mens en dat de mens het eindpunt is van de evolutie. Ondertussen weet ik dat wij deel uitmaken van de aarde en zonder haar niet kunnen bestaan. En wetenschappelijk onderzoek onthulde dat elke nieuwe generatie gemiddeld 20 percent hoger scoort op de intelligentieschaal dan de vorige generatie.

Het afgelopen jaar belden drie maal zoveel Belgische jongeren de zelfmoordlijn als het jaar voordien. Al sinds mijn jeugd droomde ik van een meer kwaliteitsvolle samenleving voor mezelf, mijn omgeving en de komende generaties. De mensen uit mijn omgeving vertelden me dat ik zweefde en niet realistisch was, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik niet helemaal paste in de maatschappij. Ik ben nu 37, en ook mijn zelfbeeld is veranderd. Het is tot me doorgedrongen dat ik geboren ben in een cultuur die zich vaak erg roofzuchtig gedragen heeft (en nog gedraagt) tegenover de planeet en vele van haar kinderen. Nu globale fenomenen als klimaatverandering, overbevissing, overbevolking, financiële crisis, enz… zich zo duidelijk manifesteren, zijn steeds meer mensen mee met deze visie. Piekolie is nog niet zo’n bekend fenomeen, maar is onlosmakelijk verbonden met de globale crisis.

Piekolie

Wanneer een olieveld net aangeboord is, stroomt de olie met een hoge snelheid naar buiten. Naarmate er meer olie wordt bovengehaald, vermindert de snelheid van de stroom olie. De productie bereikt een maximum en daalt daarna. Deze beweging wordt in elk olieveld waargenomen en wordt in de olie-industrie ‘piekolie’ genoemd. In april 2009 werden er wereldwijd ongeveer 85 miljoen vaten (van 159 liter) olie per dag opgepompt. Er worden nog steeds nieuwe oliebronnen gevonden, maar sinds de jaren tachtig pompen we meer olie op dan dat er aan nieuwe olie gevonden wordt.

Wanneer piekolie wereldwijd zal plaatsvinden (of al plaatsgevonden heeft) is onduidelijk. De schattingen lopen uiteen van de zomer van 2008 tot ergens in 2020. Het piekolie principe geldt ook voor aardgas en kolen. De schattingen zijn dat de aardgaspiek valt tussen 2020 en 2030 en de steenkoolpiek tussen 2035 en 2070. Het precieze tijdstip zal pas achteraf vast te stellen zijn. Dat komt ook omdat de hoeveelheid olie die geproduceerd wordt niet alleen bepaald wordt door geologie, maar ook door economie, technologie en politiek.

Door de kredietcrisis daalde de vraag naar olie met enkele miljoenen vaten per dag, vooral in de VS. Daardoor daalde de olieprijs tot 40 dollar per vat en werden veel nieuwe olieprojecten stilgelegd omdat olieproducenten moeilijker aan investeringskredieten konden komen. Veel van de nieuwe en lastig winbare olieprojecten in het noordpoolgebied, de diepzee en de teerzanden zijn alleen winstgevend bij een olieprijs boven de 70 dollar per vat. Door de lage olieprijs zal de vraag weer toenemen en de prijs weer stijgen. Maar het is mogelijk dat er door achterblijvende investeringen een versnelde piek zal plaatsvinden en dat de kredietcrisis gevolgd zal worden door een oliecrisis.

Veel van de dingen die we in huis hebben zijn daar gekomen dankzij olie. Ook onze voedselindustrie is sterk afhankelijk van olie en gas: kunstmest, pesticiden, verpakking, transport, koeling, … Je kan gerust stellen dat de geïndustrialiseerde wereld verslaafd is aan olie. Piekolie zal ons leven de komende tien jaar ingrijpend veranderen. Daarom is het belangrijk om ons nu al op een positieve manier voor te bereiden op het post-petroleum tijdperk. (bron: Peter Polder: ‘Wat is piekolie?’)

Ted Andrews - Luisteren naar Dieren

Transitie

In 2006 startte Rob Hopkins in Totnes (Engeland) het eerste Transitie Initiatief (Transition Town). Dit was het begin van een wereldwijde beweging, die in het najaar van 2008 ook in Nederland en Vlaanderen actief werd. Inmiddels werden er in de Lage Landen al meer dan 50 Transitie Initiatieven opgestart.

Transitie Initiatieven willen hun eigen stad of dorp voorbereiden op de gevolgen van piekolie en hun CO2-uitstoot drastisch verminderen. Dit doen ze door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden en veerkracht te ontwikkelen tegen schokken van buitenaf, zoals een financiële crisis. Geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer, maar biologische landbouw met groenten en fruit van het seizoen en minder vlees. Regiogerichte productie en consumptie, en dus veel minder duur en vuil transport. Een lokale munteenheid die nieuwe impulsen geeft aan de lokale economie,…

In een Transitie Initiatief gaan mensen in verschillende werkgroepen (transport, landbouw, economie,…) samen aan de slag om erachter te komen wat er in hun eigen stad, wijk of dorp wenselijk en mogelijk is. Zij komen met concrete voorstellen die gunstig zijn voor het milieu en de sociale contacten en onderlinge solidariteit versterken. Belangrijk zijn een positieve visie en het aanbieden van trainingen waarin mensen praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen, vb permacultuur, imkeren, ecologisch bouwen, …

Hart en Ziel

Eén  van de werkgroepen binnen elk Transitie Initiatief is de ‘Hart- en Zielgroep’. Hier worden mensen uitgenodigd om hun ideeën over verandering in de groep te brengen, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. Er worden technieken gebruikt zoals ‘imagineering’, waarbij buurtbewoners zich samen voorstellen hoe ze wensen dat hun stad of dorp er binnen 10 of 20 jaar uitziet, en dan kijken welke stappen er ondernomen kunnen worden om dit te realiseren. De concrete plannen worden dan verder uitgewerkt in de andere werkgroepen.

Ook trancedans spreekt het creatieve vermogen en de levenskracht van de gewone mensen aan, en kan daarom gebruikt worden binnen de Hart- en Zielgroepen. Mensen die graag trancedansen vertellen dat ze weer contact maken met hun lichaam en beseffen wat hun rol is in het grotere geheel. Trancedans helpt hen om oude wonden te genezen, wonden die soms diep ingebed zijn in onze cultuur, die ontstaan zijn uit de (oorlogs)ervaringen van hun voorouders en die generatie na generatie doorgegeven werden. Al dansend verwerven ze inzichten over waarden die voor hen belangrijk zijn en die ze in hun leven willen verwezenlijken. Ze laten culturele normen die niet meer van nut zijn los, zodat er ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een levenswijze in harmonie met zichzelf en de aarde…

Wil je meer weten over Transitie, lees dan het Transitiehandboek van Rob Hopkins. Wil je zelf een Transitie Initiatief opstarten en je omgeving informeren, dan kan je de powerpoint presentatie downloaden op www.moederaarde.org. Meer info over de Transitiebeweging in Nederland en Vlaanderen, en over de lokale initiatieven, vind je op www.transitiontowns.nl en www.transitie.be

“Een positieve visie van de toekomst daagt onze cultuur uit om open te staan voor verandering, en om een geest van creativiteit te aanvaarden die de structuur van onze cultuur verandert.“ (David Spangler)

Els Van Sonhoven, midzomer 2009
www.moederaarde.org