Trancedans - de droom van onze planeet dansen
  de Droom van onze Planeet dansen!

Een interview over Sjamanisme met Roel Crabbé

 

Roel Crabbé beoefent sjamanisme sinds 1995 onder leiding van zowel traditionele als westerse leraars. Hij is persoonlijk getraind en geauthoriseerd om het werken met de sjamanistische trancereis en healing te onderwijzen door Sandra Ingerman, voormalige educatie-directeur van de Foundation for Shamanic Studies en auteur van oa. "Soul Retrieval" & "Medicine for the Earth". Hij is de oprichter van het Anam Cara centrum in België.

 

Wanneer leerde je het sjamanisme kennen en hoe heeft dit je leven beïnvloed? 

In mijn tienerjaren verslond ik boeken. Mijn interesse voor natuurvolkeren leidde me naar literatuur over sjamanisme. Toen ik op mijn zeventiende mijn eerste leraars leerde kennen werd ik enorm geraakt door de schoonheid van wat ze creëerden. Sindsdien ben ik voortdurend in de leer geweest bij verschillende leraars.

Tijdens mijn studententijd aan de kunsthogeschool volgde ik op weekavonden verschillende trainingen, en mijn weekends waren steeds volgeboekt met rituelen en workshops. Deze passie bracht me bij vele verschillende spirituele disciplines, maar het sjamanisme is voortdurend de rode draad gebleven. Het authentieke contact met de dimensie van de ziel en van daaruit het leven co-crëeren, dat is de kern voor mij.

Het sjamanisme is een praktisch pad en het beoefenen ervan heeft mijn leven volledig veranderd. Het opende mijn ogen voor het feit dat alles leeft en bezield is. Een heel nieuwe manier om op deze planeet rond te lopen. Wat alle sjamanen gemeen hebben is dat ze in dienst staan van een kracht. Deze kracht kan verschillen van sjamaan tot sjamaan  maar in wezen blijft het hetzelfde. Hoe meer ik dit pad bewandel, hoe duidelijker het voor me wordt. De leraars die me met hun werk het meest beïnvloed hebben, toonden allen een grote eenvoud en een sterke toewijding aan de liefdeskracht. Dit is waar mijn leven steeds verder in groeit, met vallen en opstaan zoals bij iedereen. 

Ik heb de zegen gehad om van in het begin leraars te mogen ontmoeten die dit benadrukten. Eenvoud en bij de kern blijven, om van daaruit te groeien ten dienste van het geheel. Dat is wat ze me steeds opnieuw toonden.  Na een tijd werd ik door mijn leraars gevraagd als vuurman voor hun zweethutceremonies, en vervolgens om mee klankhealing concerten te begeleiden. Zo is alles ontstaan: steeds vanuit de vraag van anderen. Nu, 14 jaar later, is dit werk het hart van heel mijn leven.

Op jullie website www.AnamCara.be staat: “een leven in overgave aan Spirit”. Wat bedoel je daarmee?  

Spirit is essentie, de bouwsteen van alles in de schepping, het creatief bewustzijn. Spirit is de bron én de substantie waar alles uit opgebouwd is. “Overgave aan Spirit” betekent voor mij: overgave aan essentie, ziel, liefde en waarheid. Hierdoor openen we onszelf voor onze volle ontwikkeling, zowel persoonlijk als collectief, als deel van het grotere geheel.

Die overgave wil zeggen dat we ons openen voor het hoogste potentieel, door onze geest steeds opnieuw te vernieuwen en ons te richten op het hoogste goed, in alles wat we doen. En dit niet als een vaag of abstract gegeven, maar als een manier van leven, heel concreet en tastbaar, vanuit een levende en persoonlijke relatie met scheppend bewustzijn.

De schepping is in voortdurende evolutie. In elke situatie is transformatie mogelijk. Ons daarop richten, dat is de overgave aan Spirit voor mij. Het is een zuivere daad van liefde voor het bewustzijn en het leven zelf.

Je geeft les in sjamaans klankwerk. 
Hoe benader je dit? Waarop stem je je af als je dit werk doet?
 
 
Wanneer ik werk met groepen staat de innerlijke ruimte centraal in mijn beleving. Ik luister naar de innerlijke ruimte en de inspiratie die deze brengt. Die openheid en alertheid is voor mij essentieel, en dit draag ik graag uit in de groepen waarmee ik werk. Er is veel mogelijk wanneer we onze innerlijke deuren openzetten.

Klankhealing is een ruim werkveld en elke klankhealer heeft zijn eigen benadering. Voor mij ligt de nadruk op het werken met klanken van de sjamaantrom, ratel, chacapa en vooral de stem. Mijn werkwijze is de laatste jaren erg veranderd. Het werken met heilige ruimte en spiritliederen is steeds meer op de voorgrond gekomen. Zo ontstond een eerder ritueel kader, waarin diepere bewustwording, overgave aan groei en contact met de zielsdimensie centraal staan.

In het sjamanistisch werk ervaar je dat alles bezield is. Dit geldt ook voor de instrumenten en de liederen die gebruikt worden voor klankhealing, als de ruimte waarin je werkt. Via klank breng je bewustzijn in de wereld. Dit - vanuit verbondenheid met de dimensies van de ziel - is de kern van wat ik doe. Voor mij is dit een creatief gebed. Ik hou het graag zo eenvoudig mogelijk, essentie.

Wat is het belang van het sjamanisme voor de komende generaties? 

Wat een goede vraag! Ik ben er van overtuigd dat het sjamanisme fundamenteel is in de groei van de mens in deze fase van de evolutie. In welke vorm, traditie of strekking, dat doet er niet toe. Maar het is duidelijk dat bewustzijn in het algemeen het centrale thema is voor de mensheid op Aarde.

We hebben als mensheid momenteel alle middelen, financies en mogelijkheden om prompte veranderingen te realiseren en ons te richten op de bouw van een wereld waar iedereen zich goed voelt. We kunnen creëren wat we willen maar lijken als mensheid één fundamenteel ding te missen, en dat is visie.

De wereld heeft visionairen nodig. Mensen die in staat zijn een nieuwe wereld in het leven te roepen, gebaseerd op universele spirituele waarden als liefde, eerbied, verbondenheid en vriendschap. De sleutel tot deze nieuwe beweging op aarde ligt niet in technologie an sich, maar in technologie ten dienste van een nieuwe visie. Het is goed te kijken naar wat er fout loopt, maar als je niet verder komt dan dat, is een oplossing niet echt mogelijk. Einstein zei ooit: “Problemen kunnen niet opgelost worden op hetzelfde bewustzijnsniveau van waaruit ze zijn ontstaan.”

Het is niet voor niets dat er wereldwijd nieuwe, door visie gedragen projecten geboren worden en ook het sjamanisme een enorme groei kent. De sjamaan is degene die zich wijdt aan een hoger doel en die reist tussen verschillende werelden, om terug te keren met nieuwe visie en kracht en deze te verankeren op Aarde. Dit vind ik een erg mooie beschrijving van wat we collectief - als mensheid - dienen te doen.

Het is tijd dat we als mensheid nuchter durven kijken en ons openen voor de meest stralende stap voorwaarts die we kunnen zetten. We zijn perfect in staat de huidige ecologische en maatschappelijke problemen op te lossen. Maar om dit te doen moeten we kunnen beschrijven hoe die nieuwe wereld er uit moet zien, of althans uit welke principes ze is opgebouwd. Het creatieproces op zich is niet zo moeilijk, het is nu tijd om te kijken naar het doel van dit proces. Dat zou het centrale thema mogen worden in alle debatten, denkpistes en droomsessies.

We hebben nieuwe visie nodig die nuchter is en vanuit het hart. Voor mij zijn deze kwaliteiten altijd verbonden. Nuchterheid werkt vanuit essentie. Een visie waarbij het normaal is dat we met onze handelingen de toekomst van heel de mensheid op het spel zetten en er geen verantwoordelijkheid voor nemen, zou ik niet echt nuchter noemen. Ik voel me meer verbonden met de visie dat elke beslissing ten goede moet komen aan de 7 komende generaties. Dat heeft veel meer zin.

Een sterk visioen wil in de wereld komen, je voelt dat. Het overstijgt persoonlijke verhalen en belangen en is ten dienste van het grotere geheel. Sjamanen doen dit werk sinds het begin der tijden. Het geeft kracht wanneer je je opent voor een groter visioen. Daarvoor leven is een zegen, en dat kunnen we elk op onze eigen manier, met eerbied voor elkaar.

 

Roel Crabbé en Anam Cara

Roel draagt samen met zijn vrouw Griet Heylen ´Anam Cara´, waar zij workshops, trainingen, ceremonies en individuele consulten geven, opgedragen aan de transformerende kracht van liefde en spirit. Zijn werk komt voort uit zijn persoonlijke spirituele studies, zijn liefde voor het sjamanisme en de lessen van de New Thought - Ancient Wisdom beweging.

Naast zijn werk met groepen, geeft Roel klankhealing-rituelen en is hij actief als visionair kunstenaar, auteur, maker van sjamaantroms en imker.

--> Op www.AnamCara.be kan je terecht voor artikels en aktiviteiten over Sjamanisme, Reiki, Zweethut Ceremonies, Klankhealing, de Sjamaantrom, Individuele Healing Consulten en de Anam Cara Blog. Op de Anam Cara website kan je ook een overzicht vinden van enkele door Roel gemaakte Sjamaantroms.

--> Op www.RoelCrabbe.com kan je terecht voor Roel zijn kunstwerken.

Handbeschilderde Trommels

door Roel Crabbé:

AnamCara.be/Shop

 

Zie alle trommels van Roel Crabbé op:

AnamCara.be/Shop